R13 4007 SG

R13 4007 SG

R13

Kode produk: 4007 SG 
Dimensi Frame: 54 - 17 - 147
Bahan frame: Plastik
Jenis lensa: Akrilik